GIỚI TRẺ
1.  Ngày Thế Giới Giới Trẻ
2.  Đứa  Bé (Video Nhạc của Nhạc Sĩ  Minh  Khang)